Strandkrabbe skjold (Carcinus maenas (Carapax))

DE: Panzer Strandkrabbe EN: Shore crab carapax NL: Pantser van strandkrab
Del art af Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Kort beskrivelse Multi-coloured dorsal shell with 2 x 5 marginal teeth
Indberetning hyppighed 8 indberetninger , udbredelseskort
Udbredelse indfødt
Status
heimisch