Strandkrabbe skjold (Carcinus maenas (Carapax))

DE: Panzer Strandkrabbe EN: Shore crab carapax NL: Pantser van strandkrab
Kort: GBIF
Udbredelse indfødt