Western conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis)

DE: Amerikanische Kiefernwanze NL: Bladpootwants DK: Vestlig Nåletræs randtæge
Map: GBIF
Distribution
Profile picture:
Western conifer seed bug More pictures